قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهيه
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگکرم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان