قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / فرشته
کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد48000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان