قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ميرداماد
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فردیس
کارکرد ۱۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد121000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خمینی شهر
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد50000 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهيه
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگکرم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان