قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / فلکه دوم صادقیه
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد8000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شادآباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / شاهین شهر
کارکرد ۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد88000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد ۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد163000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک اکباتان
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آذری
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / مهرشهر،فاز 1
کارکرد ۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد187000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان