قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سید خندان
کارکرد ۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد129000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اندیشه شهریار و پارک وی
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر تعویض
استانتهران
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / کاوه / ردانی پور
کارکرد ۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد177000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / زینبیه
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استاناصفهان
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه /
کارکرد صفر کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان غربی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / ابوطالب
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / درختی
کارکرد ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد320000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۱۶۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد161000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت تعویض
استانتهران
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۲۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد247000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان