قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

سمنان /
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهصافکاری بدون رنگ
استانسمنان
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک اکباتان
کارکرد ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد350000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / گاندی
کارکرد ۱ کیلومتر
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان