قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد340000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان