قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دهکده المپیک
کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه /
کارکرد ۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد5000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان غربی
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد ۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد142000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان وزرا
کارکرد ۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد5000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اشرفی اصفهانی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خواجه عبداله
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فاطمى
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان