قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / گیشا
کارکرد ۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد69000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نواب
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / احمدآباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان غربی
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / فلسطین
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تجریش
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جلال ال احمد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / وليعصر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان