قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / خزانه
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانیه
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷,۶۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۲۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۹,۲۰۰,۰۰۰
کارکرد236000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهکامل رنگ
استانتهران
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / رباط کریم
کارکرد ۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۸,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد142000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهدرب تعویض
استانتهران
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک ولیعصر
کارکرد ۱ کیلومتر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / افسریه
کارکرد ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد300000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

شاهین شهر /
کارکرد ۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸,۲۰۰,۰۰۰
کارکرد280000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان