قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شریعتی تقاطع ظفر
کارکرد ۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد43000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / تبریز
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان