قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پونک
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قائم مقام فراهانی
کارکرد ۲۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد265000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / جهانشهر
کارکرد ۱۵۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد154000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان