قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / کامرانیه
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی