قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

زاهدان /
کارکرد ۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد168000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگزیتونی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانسیستان و بلوچستان
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان