قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / فرشته
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دریاچه چیتگر
کارکرد ۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد146000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

اصفهان / شاهین شهر
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یوسف اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یوسف آباد
کارکرد ۳۱,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد31000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / خيابان دماوند
کارکرد ۳۲,۵۰۰ کیلومتر
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد32500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دهكده المپيك
کارکرد ۱ کیلومتر
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان