قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت
اقساطی

تهران / سازمان آب
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۴۵,۵۹۲,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۵۹۲,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرک اکباتان
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / میدان شهید قندی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۴۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱,۲۵۶,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / احمداباد
کارکرد ۵۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد54000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ازادي
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقرآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک گلستان غربی
کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد53000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقرآبی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان