قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۳۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد384000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت تعویض
استانتهران
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اختیاریه
کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / گلشهر
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / میدان آرژانتین
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / رسالت
کارکرد ۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد44000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / استاد معین
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقذسیه
کارکرد ۷۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد79000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان