قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۰,۴۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۶,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / محدوده فلاح
کارکرد ۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد179000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگپوست پیازی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد300000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهکاپوت تعویض
استانتهران
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / عظیمیه
کارکرد ۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد340000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانالبرز
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت اباد جنوبی
کارکرد ۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۹,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد114000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرك وليعصر
کارکرد ۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد164000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی