قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / فاطمي
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / میرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۴۹,۵۹۵,۰۰۰ ماهیانه ۲,۸۹۳,۰۴۲ تمام شده ۱۱۹,۰۲۸,۰۰۸
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۹,۰۲۸,۰۰۸ تومان

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
۹۱,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / دروازه شمیران
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرزیبا
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امام حسین
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان