قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

ساری / كشورى
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
توافقی

تهران / قلهک
کارکرد ۹۴,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد94000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۴,۰۳۵,۵۵۶ تمام شده ۲۸۱,۴۸۰,۰۱۶
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸۱,۴۸۰,۰۱۶ تومان
اقساطی

تهران / شریعتی
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۶,۵۰۰,۰۰۰ تمام شده ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت اباد شمالی
کارکرد ۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد7000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد141000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / کوی فردوس
کارکرد صفر کیلومتر
۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سرسبز
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / ظفر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان