قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / مرزداران
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / گلشهر
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / نارمک
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

یزد / امام علی
کارکرد ۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد63000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانیزد
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسربی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد99000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فلكه لوزي
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۳۶,۲۵۶,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۶,۲۵۶,۰۰۰ تومان