قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ولنجک
کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد38000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان