قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / الهیه
کارکرد صفر کیلومتر
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد59000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمك
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرک غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد ۱۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد183000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسيه
کارکرد صفر کیلومتر
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / باهنر
کارکرد ۱۴,۵۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد14500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
توافقی

کرج / عظیمیه
کارکرد ۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد92000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان