قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

شیراز /
کارکرد ۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد86000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانيه
کارکرد ۸۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد89000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آرژانتین
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آرژانتین
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد186000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اتوبان ارتش
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / پاسداران شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرشته
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان