قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / پل تمدن
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / محدوده فلاح
کارکرد ۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد179000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگپوست پیازی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استاناصفهان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / جنت اباد جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۷۶۰,۰۰۰ تمام شده ۴۹,۴۸۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران نو
کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد38000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرك وليعصر
کارکرد ۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد164000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۴۱,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد128000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد4000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان