قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرک راه آهن
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی