قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

شیراز / ميدان ونك
کارکرد ۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد47000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان