قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / خانی‌آباد
کارکرد ۸۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد82000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بلوار عدل
کارکرد ۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد155000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد99000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مهرشهر
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / آیت اله کاشانی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد240000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک اکباتان
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بازار
کارکرد ۹۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد94000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان