قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میرداماد
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / نواب
کارکرد ۸۹,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد89000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / خيابان مطهري
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / ستارخان
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جهرم / جهرم
کارکرد ۹۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد93000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شمس آباد
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد23000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان