قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / سه راه سیمین
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / شهرک شاهین
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۲,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد2000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / یافت آباد
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۱,۶۷۰,۰۰۰ تمام شده ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / استاد معین
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷,۲۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نواب
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جیحون
کارکرد ۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد111000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رشت / کوی عرفان
کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد23000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
توافقی