قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / بلوار فردوس
کارکرد ۶,۶۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد6600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / پاسداران
کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد48000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد12000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اکباتان
کارکرد صفر کیلومتر
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امیراباد
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآلبالویی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / صادقیه
کارکرد ۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد16000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۵۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد51000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان