قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / گوهردشت
کارکرد ۹۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد91000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دهکده المپیک
کارکرد ۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد76000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ميرداماد
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی