قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / تهران نو
کارکرد ۹۸,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد98000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
توافقی

تبریز / ولیعصر
کارکرد ۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد205000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدور رنگ
استانآذربایجان شرقی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / دروازه شیراز
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استاناصفهان
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قم /
کارکرد ۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد134000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانقم
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / الهيه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شريعتي
کارکرد ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد103000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / اقذسیه
کارکرد ۷۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد79000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد مرکزی
کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد84000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابل / بابل خیابان نواب
کارکرد صفر کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان