قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهران
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد12000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سرسبز
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان ازادی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اکباتان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / طالقانی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / جنت آباد مرکزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان