قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پاکدشت
کارکرد ۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد270000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قنات‌کوثر
کارکرد ۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد139000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهصافکاری بدون رنگ
استانتهران
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ازگل
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان امام حسین
کارکرد ۶۴,۰۰۰ کیلومتر
۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد64000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مطهری
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد72000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چیتگر
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / کوی فردوس
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان