قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دهکده المپیک
کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / رسالت
کارکرد صفر کیلومتر
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / میدان شهید قندی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۲۸۴,۱۹۲,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸۴,۱۹۲,۰۰۰ تومان

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / آيت الله كاشاني
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

کرج / شهرک بهارستان
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان