قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / پالیزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد101000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان