قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / جردن
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد12000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد26000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان