قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

مشهد / احمدآباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / دهقان ویلا
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / سرسبز
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / گیشا
کارکرد صفر کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / هفت تير
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی

تهران / ونک
کارکرد صفر کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان