قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

شیراز /
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت / گوهردشت
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / طالقانی
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان