قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج /
کارکرد ۴,۶۰۰ کیلومتر
۶۸,۳۰۰,۰۰۰
کارکرد4600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی
اقساطی

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۲,۰۳۸,۰۰۰ تمام شده ۱۵۵,۸۲۴,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۵,۸۲۴,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر ری
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۲,۰۰۰,۰۰۰ تمام شده ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد ۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد12000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چیتگر شمالی
کارکرد ۴,۵۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد4500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۶۹,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۵۴,۰۰۰ کیلومتر
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد54000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان