قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ميرداماد
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شريعتي
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فردیس
کارکرد ۱۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد121000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / امام خمینی
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانيه
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استاناصفهان
توافقی

تهران / الهیه
کارکرد ۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد8000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / مطهری
کارکرد ۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد185000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / گیشا
کارکرد ۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد57000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان