قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / -
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / افشار
کارکرد صفر کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آپادانا
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان