قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / جلال آل احمر
کارکرد ۳۹,۵۰۰ کیلومتر
۹۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد39500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ایلام / بلوار بهشتی
کارکرد ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد190000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانایلام
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان دولت
کارکرد ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد125000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان فرجام
کارکرد صفر کیلومتر
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان