قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ازادی
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی بالاتر از قلهک
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ظفر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آپادانا
کارکرد ۲۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد265000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان