قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان رسالت
کارکرد صفر کیلومتر
۵۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کرمانشاه / نوبهار
کارکرد صفر کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانکرمانشاه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهریار / شهریار، میدان جهاد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / مشتاق
کارکرد صفر کیلومتر
۵۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان .پاتریس.
کارکرد صفر کیلومتر
۵۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / گیشا
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان شهدا
کارکرد صفر کیلومتر
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی پایین تر از سه راه ملک
کارکرد صفر کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / -
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان