قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / خیابان دولت
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یافت آباد
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / -
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان