قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد ۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد147000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / -
کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد250000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / -
کارکرد ۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد119000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان