قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / -
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استاناصفهان
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سرو ازاد
کارکرد ۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد280000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان