قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد18000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نياوران
کارکرد ۹۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد94000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ازگل
کارکرد ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد135000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / بلوار شهید درخشی
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان