قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / شهید عراقی
کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد39000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسبز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / -
کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد250000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مهرشهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فلکه دوم صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فلکه دوم صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / حكيم نظامي
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانیه
کارکرد ۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد92000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / بلوار شهید درخشی
کارکرد ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد60000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان