قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ديباجي جنوبي
کارکرد ۲,۵۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد2500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگزرد
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / فلکه دوم صادقیه
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان