قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ميرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / مرزداران
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جلال آل احمر
کارکرد ۳۹,۵۰۰ کیلومتر
۹۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد39500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / سپاه جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بازار
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگطلایی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد67000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / -
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ازادی
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک اکباتان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی