قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / خیابان شهید بهشتی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسرمه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / چهارراه استانبول
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان / شهرک الوند
کارکرد صفر کیلومتر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانهمدان
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / استانداري
کارکرد ۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد21000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد53000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / گیشا
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهید عراقی
کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد39000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسبز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان