قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

ساری / -
کارکرد صفر کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد49000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان رسالت
کارکرد صفر کیلومتر
۵۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / سپاه جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۹۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۳۷۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۷۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / دروازه تهران
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
توافقی

اصفهان / بزرگمهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خواجو
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی

شهریار / شهریار، میدان جهاد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی نرسیده به تجریش
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی